Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Ungdom

När barn under 18 år far illa, är socialtjänsten ibland tvungna att utreda och erbjuda stöd och hjälp. Då får alltid barnets vårdnadshavare information om detta. Sekretessen gäller inte mot vårdnadshavare, även om det inte informeras i detalj.

Hos socialtjänstens ungdomshandläggare kan man söka olika former av bistånd, t. ex. kontaktperson, samtalskontakt, eller vård och behandling i olika former. Ungdomshandläggaren skriver yttranden till åklagare i så kallade LUL-ärenden (Lagen om unga lagöverträdare), och har hand om programmen för dem som döms till vård inom socialtjänsten. Då en ungdom påträffats alkohol- eller drogpåverkad, kallas den unge och vårdnadshavaren till samtal.

Ungdomshandläggaren samarbetar med skola, polis, ungdomsgård med flera. Kontakt med ungdomshandläggaren tas via kommunens växel eller per brev. Du kan också få hjälp med kontakten av skolpersonal, ungdomsmottagning eller på fritidsgården.

Kontaktuppgifter:

Region Örebro läns ungdomsmottagning
Tidsbeställning:
Tfn: 0584-882 21
Telefontid: 7.30-9.20

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson