Laxå kommun
Laxå kommun

Vuxen

Socialtjänsten kan ge vuxna råd och stöd i olika frågor. Det kan t. ex. gälla kvinnomisshandel och andra familjefridsfrågor.

Socialtjänsten kan förmedla akut boende på kvinnohus för misshandlade kvinnor, och stötta genom samtalsstöd. Bistånd som t. ex. kontaktperson eller vård, kan beviljas efter individuell prövning.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Brottsofferjouren Örebro län:
Tfn: 010-489 10 30
Tfn-tid vardagar kl. 9.00-15.00