Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Babblarna

Blåvingen, Kotten

På hela Saltängens förskola har vi under hela 2019 valt ett gemensamt fokusområde från läroplanens "utveckling och lärande" som blev SPRÅK. På Kotten/Blåvingen prioriterar vi här LEK, sång, rim, ramsor, språk, samtal, skapande och högläsning vilket fyller en stor del av vår vardag.

Vi arbetar med ett material kring språk som heter Babblarna. Babblarna är ett färgglatt gäng som tagit Sverige med storm, men de är mer än ett gäng skojiga sötnosar… De kan verkligen hjälpa barn i deras tidiga språkutveckling! I leken i Babblarnas värld, när barnen lyssnar och härmar Babblarna, utvecklas barnens eget språk.

Vi pedagoger är närvarande och lyssnar in barnens intressen och nyfikenhet som vi sedan på ett lustfyllt sätt fyller vardagen med. Gruppen möter matematik och naturkunskap inne som utomhus från (Lpfö18).Rektor:
Ellen Sundh
0584-47 32 83

Postadress:
Laxå kommun
Blåvingen, Kotten
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå
0584-47 32 60

Handläggare
Madeleine Larsson
0584-47 31 80

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl