Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Fjärilen

På hela Saltängens förskola har vi under hela 2019 valt ett gemensamt fokusområde från läroplanens "utveckling och lärande" som blev SPRÅK. På Fjärilen prioriterar vi här LEK, sång, rim, ramsor, drama, samtal, skapande och högläsning vilket fyller en stor del av vår vardag.

Vi arbetar med ett material kring normer och värden som barnkonventionen tagit fram. Det heter “Tio kompisböcker baserade på barnkoventionen” och är ett arbete som tar vid efter arbetet med Kaninkompisarn. Vår likabehandlingsplan är också en viktig del i detta arbete.

Vi pedagoger är närvarande och lyssnar in barnens intressen och nyfikenhet som vi sedan på ett lustfyllt sätt fyller vardagen med. Gruppen möter matematik och naturkunskap inne som utomhus från (lpfö18).

Rektor:
Ellen Sundh
0584-47 32 83

Postadress:
Laxå kommun
Fjärilen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå
0584-47 32 56

Handläggare
Madeleine Larsson
0584-47 31 80

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl