Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Smultronet

På hela Saltängens förskola har vi under hela 2019 valt ett gemensamt fokusområde från läroplanens "utveckling och lärande" som blev SPRÅK. På Smultronet prioriterar vi här LEK, sång, rim, ramsor, drama, samtal, skapande och högläsning vilket fyller en stor del av vår vardag.

Vi arbetar med ett material kring normer och värden som heter Kaninkompisarna. Det är flera sagoböcker som bygger på "Hur man är en bra kompis" och vi möter många olika etiska dilemman i böckerna som vi arbetar med på olika sätt. Vår likabehandlingsplan är också en viktig del i detta arbete.

Vi pedagoger är närvarande och lyssnar in barnens intressen och nyfikenhet som vi sedan på ett lustfyllt sätt fyller vardagen med. Gruppen möter matematik och naturkunskap inne som utomhus från (Lpfö18).

Rektor:
Ellen Sundh
0584-47 32 83

Postadress:
Laxå kommun
Smultronet
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå
0584-47 32 59

Handläggare
Madeleine Larsson
0584-47 31 80

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl