Laxå kommun
Laxå kommun

2. Personlig assistans

Insatsen riktar sig till de personer som är gravt funktionsnedsatta, och som behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de vardagliga grundläggande behoven.

Enligt LSS är följande behov grundläggande:
* hjälp med personlig hygien
* hjälp med måltider
* hjälp med av- och påklädning
* hjälp att kommunicera
* annan hjälp som förutsätter ingåendekunskaper om den funktionsnedsatta personen.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving