Laxå kommun
Laxå kommun

Intresserad av att vara en resursperson?

Om du tror att du kan ge barn och ungdomar stöd på din fritid, kan du bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Socialtjänsten gör då en utredning, där bland annat regsterutdrag ur polisens belastningsregister görs, innan du kan bli godkänd.

Ersättning kontaktperson, kontaktfamilj

Skattepliktigt arvode ges enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Från 182 kr per dygn, beroende på svårighetsgrad och omfattning av uppdraget. Skattefri omkostnadsersättning utbetalas från 128 kr per dygn.

Familjehem

Familjehem tar emot barn och ungdomar på heltid, för att ge dem en god fostran. För att godkännas som familjehem görs djupintervjuer med de vuxna i familjen och registerutdrag från polistens belastningsregister begärs. Godkännandet av er som familjehem, beslutas av socialutskottet.

Ersättning familjehem

Skattepliktigt arvode betalas ut enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL), från 5 471 kr per månad. Omkostnadsersättning betalas ut från 3 885 kr per månad.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär hittar här.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-09-30 11.04

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.